จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อพนักงานร้านฟาสต์ฟูดส์ได้ทิป 100 ดอลล่าร์

พนักงานร้านฟาสต์ฟูดส์เป็นงานบริการที่ใช่ว่าจะได้ค่าตอบแทนมาก หลายคนอยู่ได้ด้วยทิปจากลูกค้า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าใจดีคนหนึ่งให้ทิปสูงถึง 100 ดอลล่าร์ หรือราวๆ 3,000 บาท ซึ่งมากกว่าปกติที่พวกเขาได้รับ

เงินจำนวนนี้สำหรับบางคนถือว่ามากเกินกว่าที่เขาจะรับไว้ได้ บางคนจึงเลือกที่จะปฏิเสธ และบางคนเลือกที่จะรับไว้ และส่งต่อให้คนอื่น

ดูแล้วอิ่มเอิบดีครับ

เมือคนมีมากพอ อย่าลืมเหลือเพื่อส่งต่อให้คนอื่นบ้างนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *